x

Kraaien, Spechten, Boomklever en -kruiper

Klik op een foto om te vergroten/weer verkleinen.

Ekster (Pica pica, fam. kraaien)

Eigenlijk woonden ze twee tuinen verder, de eksters. Ze hebben een kunstig takkenbouwsel als nest, bovenin een sparreboom. Bij ons kwamen ze regelmatig langs, maar bleven schuw. Erg populaire vogels zijn het niet, maar wanneer je ze goed bekijkt valt het prachtig verenkleed op, schitterende metallic-kleuren.
Het voedsel van de ekster bestaat hoofdzakelijk uit insecten, maar ook graan en eikels staan op het menu. Ook pinda's, maar dat wil ik niet tot het natuurlijk voedsel rekenen....
Wanneer ze jongen hebben eten ze helaas ook jonge vogels en eieren, dat zal afhankelijk zijn van het aanbod van ander voedsel. Helaas hebben ze zich hierdoor niet erg geliefd gemaakt bij de mensen, maar in mijn ogen zijn ze zeker niet minder dan een andere (roof) vogel.
Het laatste jaar in Zoetermeer besloten de eksters in onze spar een nest te bouwen. Er werden heel wat takken aangesleept maar het nest bleef onzichtbaar hoog in de boom. Uiteindelijk kwamen drie jongen te voorschijn die dagelijks hun vleugels strekten, op de foto rechts staan er twee van.
Onder 'Vogeljeugd' staan foto's van een wel heel jonge ekster, meer foto's van - vooral jonge - eksters in het album eksters, gaaien, kauwtjes.

ekster icon
ekster met jong icon
jonge eksters icon

Gaai (Garrulus glandarius, fam. kraaien)

De gaai is lid van de kraaienfamilie en heeft een niet te missen uiterlijk. Het is een beetje een alleseter, eikels, beukenootjes, pinda's, maar ook jonge vogels staan soms op het menu. Bekend staat hij om het 'planten' van eikebomen, hij legt een wintervoorraad aan door de eikels her en der te verstoppen maar vergeet dan een aantal waardoor een nieuwe eikeboom ontstaat. Dat zal ook de verklaring zijn van de vele eikebomen die steeds in m'n volkstuin opduiken terwijl er geen eik in de buurt staat.....
Bij het geluid van een gaai denk je al snel aan gekrijs, maar hij schijnt ook andere geluiden te kunnen imiteren. De zang klinkt als een soort gekeuvel, toen ik een heel stel samen hoorde klonk het als een geklepper.
Op de foto rechtsonder een jong exemplaar, meer foto's in het album eksters, gaaien, kauwtjes.

gaai icon
gaai icon
gaai jong icon

Kauw (Corvus monedula, fam. kraaien)

De kauw zagen we de laatste jaren in Zoetermeer niet zo vaak meer, de eerste jaren dat we er woonden waren er nog vrij veel, ze nestelden o.a. in de schoorsteen van de oude boerderij tegenover ons huis.
In Ugchelen hebben we twee 'huiskauwtjes' maar we zien er geregeld meer rondvliegen. Grappig van de kauwtjes, en de eksters ook trouwens, dat ze bij harde regen slimme schuilplaatsen zoeken, zoals onder de dakrand of een schoorsteenkap (foto links).
Ze hebben meer leuke dingen, zoals het verzamelen van nestmateriaal, ze plukken het zo van een pony, maar kattehaar is ook geliefd, ik hang altijd wat op in een vetblokhouder, op de foto hieronder hebben ze de hele houder meegenomen. En het meenemen van een halve appel levert ook een leuk plaatje.
De kauw hoort ook tot de kraaienfamilie en is met 34 tot 39 cm. één van de kleinsten van deze familie. Hij valt op door z'n grijze achterhoofd en grijze ogen.
Ze leven in groepen, zijn onderling zeer sociaal en kiezen ook een partner voor het leven.
De kauw is zoals alle kraaiachtigen een intelligente vogel. Het menu is zeer gevarieerd, insecten, slakken, zaden, fruit, afval. Ze nestelen meestal in groepen en leggen zo'n 4 tot 5 eieren. Op de foto rechts een jong, meer foto's in het album eksters, gaaien, kauwtjes.

kauw icon
kauw icon
kauw jong icon

Zwarte kraai (Corvus corone, fam. kraaien)

De zwarte kraai woont sinds kort in de buurt, vaak zit hij in de spar van de buren waar ook de ekster zijn nest heeft. Je hoort hem geregeld, behalve het bekende kraa-kraa, heeft hij nog een uitgebreider repertoire, soms klinkt het als een klein kind.
De kraai is zo'n 48 tot 53 cm. lang en geheel zwart.
Ze eten net als de kauw van alles en nog wat.
Het nest bevat 4 tot 7 eieren.

zwarte kraai icon
zwarte kraai icon
zwarte kraai icon

Grote bonte specht (Dendrocopos major, fam. spechten)

Een niet te missen verschijning, de grote bonte specht, 20 - 26 cm. lang. Het is nogal een alles-eter, insecten, dennezaden, bessen, pinda's, maar hij deinst er ook niet voor terug een nest jonge vogeltjes of eieren leeg te roven.
Heb je een houten mezen-nestkastje, dan hakt hij rustig het vlieggat groter om er bij te kunnen.
Hun eigen nest wordt in een boom met een zachte houtsoort uitgehakt, zowel man als vrouw werken hier aan mee. Ieder jaar wordt een nieuw nest uitgehakt, het oude nest wordt vaak weer door andere vogels gebruikt. Het legsel bestaat uit zo'n vijf tot zeven eieren. Het bekende geroffel is zijn manier van zingen, territorium afbakenen dus.
Meestal zien we hem alleen in de winter, zeker als er sneeuw ligt komt hij al snel op de pinda's af.
Eén jaar verscheen hij ook in het voorjaar, met vrouwtje, en later zagen we ook een jong.
Het vrouwtje heeft geen rode vlek op het achterhoofd (foto midden), en het jong (foto rechts) heeft een rood petje. Hierdoor wordt de laatste wel met één van de kleinere bonte spechten soorten verward, zowel de middelste als mannetje kleine bonte specht hebben een rood petje.
Meer foto's in het album spechten.

grote bonte specht icon
grote bonte specht icon
grote bonte specht icon

Groene specht (Picus Viridis, fam. spechten)

groene specht icon

Strikt genomen komt hij niet in de tuin, maar in het weiland aan de overkant. De groene specht dus. En in dit geval geen hij maar een zij, bij mannetjes is de streep die vanaf de snavel onder het oog door loopt rood, bij vrouwtjes zwart. Wanneer je hem ziet vliegen valt hij wel op met z'n groene pak, maar zo in een grasveld is het een mooie schutkleur. In het bos valt hij op door z'n kenmerkende roep, van de bonte spechten hoor ik meestal alleen het geroffel. De groene specht is een bewoner van loofbossen en is een standvogel. Ze broeden in een zelf uitgehakt nest, één legsel van vier tot zes eieren. Het voedsel bestaat het liefst uit mieren.

Draaihals (Jynx torquilla, fam. spechten)

Een bijzondere gast: de draaihals, ook lid van de spechtenfamilie. Hij is vrij zeldzaam en staat op de rode lijst van bedreigde vogelsoorten. Z'n naam dankt hij aan z'n flexibele hals die in allerlei kronkels gebogen kan worden.
Het is een vrij kleine vogel, zo'n 16 cm. en valt door z'n schutkleur nauwelijks op. Het is de enige trekvogel onder de spechten, broedt vnl. op de Veluwe maar is tegenwoordig zeldzame broedvogel. Dat hij in Zoetermeer in de tuin zat was toch wel bijzonder. Zijn lievelingseten bestaat uit mieren, en die wandelden in grote getale langs de stam van ons denneboompje. Op de middelste foto is z'n lange tong te zien.
Hij verscheen op een zwaarbewolkte zomeravond, dus weinig licht voor de foto's. Hij vond het bovendien leuk bovenin de boom te gaan zitten wanneer ik beneden was, en omgekeerd. Maar na anderhalf uur heen en weer lopen werd ik beloond, hij bleef braaf poseren. Anderhalf jaar later kwam hij nog een keer op een beter tijdstip. Op de foto rechtsonder, moeizaam door de takken heen genomen, is de aparte rugtekening te zien en de goede schutkleur, de vleugel lijkt op de schors van de den.
Meer foto's in het album spechten.

draaihals icon
draaihals icon
draaihals icon

Boomklever (Sitta europaea, fam. boomklevers)

De boomklever is een behendig vogeltje wat in beide richtingen langs een boomstam kan rennen, in tegenstelling tot de boomkruiper die alleen omhoog klimt. Hij is zo'n 14 cm. lang, blauwgrijze rug en vleugels, zacht-oranje borst en een opvallende zwarte oogstreep en een lange, dunne zwarte snavel. Het voedsel bestaat uit insecten, noten en zaden. Hun roep is een opvallend 'hwieeet'.
Ze broeden meestal slechts één keer per jaar, liefst in holtes in bomen. Schuw zijn ze niet, ze blijven rustig in de boom rondrennen terwijl ik de daar in hangende vetbol verwissel.
Voor meer foto's klik hier.

boomklever icon
boomklever icon
boomklever icon

Boomkruiper (Certhia brachydactyla, fam. boomkruipers)

De boomkruiper is een op zich onopvallend vogeltje van zo'n 12 cm., maar springt toch in het oog door de manier waarop hij langs een boomstam omhoog rent, ondertussen insecten uit de schors plukkend. Uiteindelijk vliegt hij weer naar beneden om ergens onderaan opnieuw te beginnen. De broedtijd is van april tot juli, het nest maken ze achter loszittende schors of een spleet in de boom. Het legsel bestaat uit 5 tot 7 eieren met twee broedsels per jaar.
Geregeld zie ik hem rennen in de berk van de overburen, een enkele keer komt hij ook bij ons in de tuin maar echt poseren is er nooit bij.

boomkruiper icon
boomkruiper icon
boomkruiper icon
ekster
ekster
ekster
gaai
gaai
gaai jong
kauw
kauw
kauw
zwarte kraai
zwarte kraai
zwarte kraai
grote bonte specht
grote bonte specht
grote bonte specht
groene specht
draaihals
draaihals
draaihals
boomklever
boomklever
boomklever
boomkruiper
boomkruiper
boomkruiper